Strona główna firmy OPTEC s.c.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

W wyniku realizacji projektu "Wdrożenie technologii komunikacyjnych i informacyjnych". Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Optoelektroniki Optec s.c. W.Gniewkowski, A.Kuć wdrożył u siebie oprogramowanie Graffiti ERP oraz Adobe Master Collection CS6.
www.rpowp.wrotapodlasia.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

W wyniku realizacji w roku 2012 projektu "Wielkogabarytowe zestawy oświetlenia światłowodowego - innowacyjność produktowa firm OPTEC. Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Optoelektroniki Optec s.c. W.Gniewkowski, A.Kuć rozszerzył ofertę produktów oraz wybudował nową siedzibę firmy przy wykorzystaniu współfinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa.

W roku 2009 dokonaliśmy modernizacji naszego parku maszynowego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską

      

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP