Laparoskopia


Firma Optec oferuje optyki laparoskopowe autoklawowalne jak i nie autoklawowalne oraz narzędzia do laparoskopii.Optyki laparoskopoweNarzędzia laparoskopowe

Aby przejść do katalogu Laparoskopia należy kliknąć na pierwszej stronie katalogu widocznego poniżej

Laparoskopia